Запазили сте 0 продукта на обща стойност 0.00лв  
Поръчайте онлайн или на телефон : 0885 977772 в работни дни от 9:30 до 17:30 ч.

Производители

  Условия за покупка на кредит

   

  УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА КРЕДИТ от OKAY.BG

   

  (а) Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит. 
  Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка) равна на или по-голяма от 100 (сто) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта Okay.bg, посредством кликване върху бутона “Kупи на лизинг”, след което се следва предвидената процедура. Опцията "Купи на лизинг" е налична само при определените продукти, които могат да бъдат закупени на кредит.

  (б) Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит, се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Okay.bg не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказa за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Okay.bg не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

   

  (в) Доставката на закупени на изплащане чрез онлайн магазина стока/и се извършва само след като Okay.bg бъде уведомен от финансовата институция, че кандидатът е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка на закупените стоки е стандартен според описаните на сайта Условия за доставка и започва да тече от момента, в който Okay.bg получи необходимия набор документи, подписани от клиента (кредитоискателя), в това число: Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

   

  (г) Транспортните разходи за изпращането на документите за кандидатстване за потребителски кредит по куриер до клиента и връщането обратно на подписаните екземпляри до търговеца възлизат в размер на 10 (десет) лева и са за сметка на клиента. Заплащат се по време на посещението на куриера като наложен платеж. 

   

  (д) Доставката на закупената/ите стока/и се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност. Разходите за доставка на стоката/ите се заплащат както предварително е било упоменато по време на поръчката през сайта, и в случай че доставката не е била обявена за безплатна, транспортните разходи се заплащат на куриера като наложен платеж.